Projekty

LSKxP – Regionálny operačný program Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2012
Cena
1 998 702 EUR

Spolufinancovanie: 99 935,00 €

Zdroj financovania: OPŽP,ERDF, ŠR

Rok: 2012