Projekty

Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2013
Cena
62 821 EUR

Spolufinancovanie: 3141,04 €

Zdroj financovania: Environmentálny fond

Rok: 2013