Projekty

Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2019
Cena
22 314 EUR
Spolufinancovanie
1 496 EUR

V roku 2019 mesto Žilina realizovalo stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v mestskej časti Bytčica z dotácie Ministerstva vnútra SR.

Celkový objem investícií: 22 313,66 EUR,

Výška dotácie Ministerstva vnútra SR: 20 817,98 EUR

Vlastné zdroje mesta Žilina: 1 495,68 EUR

Objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Bytčica. Koncom roka 2015 prebehla zbrojnica rekonštrukciou, v rámci ktorej bola vymenená elektroinštalácia, vytvorené podkrovie, osadená nová strecha a fasáda.

Ku kompletnej obnove chýbalo už len napojenie na kanalizáciu, dobudovanie hygienického zariadenia a pridanie rezervy studenej vody. Tieto práce boli vďaka získanej dotácií v roku 2019 z Ministerstva vnútra SR zrealizované z projektu „Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“. Zároveň z vlastných zdrojov mesta boli z dôvodu bezpečnosti dobudované vonkajšie dvere do hygienického zariadenia, pre účely užívania verejnosťou v rámci plánovaných spoločenských akcií na poschodí zbrojnice.

Modernizácia priestorov a priebežná obnova technického vybavenia je veľmi dôležitá pre efektívnu prácu hasičov a ich zázemie. Realizáciou stavebných prác projektu mesto Žilina prispelo k zefektívneniu a skvalitneniu služieb v oblasti bezpečnosti jeho obyvateľov, ktorej dôležitou súčasťou je aj protipožiarna ochrana.