Projekty

BENEFIT – Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnávateľov

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2009
Cena
112 170 EUR

Spolufinancovanie: 28 042,50 €

Zdroj financovania: Výkonná agentúra pre konkurencie-schopnosť a inováciu (EACI) Komunitárny program

Rok: 2009