Poslanci

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov mestských častí, ktorých územie je zhodné s volebnými obvodmi.

Výbor mestskej časti č. 8 Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie
má schválený harmonogram zasadnutí:
Brodno: 6.3. / 5.6. / 2.10. 2023 - Kultúrny dom vždy o 17.00 hod.
Budatín: 10.3. / 13.6. / 3.10. 2023 - ZŠ vždy o 18.00 hod.
Mojšova Lúčka: 9.3. / 8.6. / 5.10. 2023 - vždy o 18.00 hod.
Považský Chlmec: 10.3. / 9.6. / 6.10. 2023 – poslanecká miestnosť vždy o 17.00 hod.
Strážov: 13.3. / 12.6. / 9.10. 2023 - MŠ vždy o 16.30 hod.
Vranie: 9.3. / 8.6. / 12.10. 2023 - Kultúrny dom vždy o 16.30 hod.
Zádubnie: 8.3. / 7.3. / 11.10. 2023 - MŠ vždy o 16.30 hod.
Zástranie: 10.3. / 7.3. / 4.10. 2023 - Kultúrny dom vždy o 16.15 hod.

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru nájdete TU.
DSC00468

JUDr. Jozef Augustín, PhD.

Volebný obvod č. 8
(Kresťanskodemokratické hnutie)

Majetkové priznania

DSC00386

Ing. Anton Kozlík

Volebný obvod č. 8
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00397

Ing. Ján Pažický

Volebný obvod č. 8
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania