Poslanci

Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie a Zástranie
DSC00468

JUDr. Jozef Augustín, PhD.

Volebný obvod č. 8
(Kresťanskodemokratické hnutie)

Daňové priznania

DSC00386

Ing. Anton Kozlík

Volebný obvod č. 8
(Nezávislý kandidát)
DSC00397

Ing. Ján Pažický

Volebný obvod č. 8
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania