Poslanci

Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

Predseda: Ing. Ján Pažický
Sekretár: JUDr. Jozef Augustín, PhD.

Harmonogram zasadnutí
JUDr_Jozef_Augustin_PhD

JUDr. Jozef Augustín, PhD.

Volebný obvod č. 8
MUDr_Rastislav_Johanes_PhD

MUDr. Rastislav Johanes, PhD.

Volebný obvod č. 8
Ing_Jan_Pazicky

Ing. Ján Pažický

Volebný obvod č. 8