Poslanci

Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

Predseda: Mgr. Branislav Delinčák
Sekretár: Mgr. Denis Cáder
Mgr_Denis_Cader

Mgr. Denis Cáder

Volebný obvod č. 7
Mgr_Branislav_Delincak

Mgr. Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 7