Poslanci

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov mestských častí, ktorých územie je zhodné s volebnými obvodmi.

Výbor mestskej časti č. 7 Bánová, Závodie, Žilinská Lehota
má schválený harmonogram zasadnutí:
Závodie: 7.2. / 6.6. /3.10. /28.11. 2023 o 16:00 v ZŠ Závodie
Bánová: 8.2. / 7.6. / 4.10. / 29.11. 2023 o 16:00 v ZŠ Bánová
Žilinská Lehota: 9.2. / 8.6. / 5.10. / 30.11. 2023 o 16:00 v KD Žilinská Lehota

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru nájdete TU.
DSC00903

Mgr. Denis Cáder

Volebný obvod č. 7
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00892

Mgr. Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 7
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania