Poslanci

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov mestských častí, ktorých územie je zhodné s volebnými obvodmi.

Výbor mestskej časti č. 6 Bytčica, Rosinky, Trnové
má schválený harmonogram zasadnutí, harmonogram nájdete TU.
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru nájdete TU.
DSC00461

Ing. Jozef Juriš, MBA

Volebný obvod č. 6
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00383

Mgr. Anton Trnovec

Volebný obvod č. 6
(SMER – sociálna demokracia)

Majetkové priznania