Poslanci

Bytčica, Rosinky, Trnové

Predseda: Ing. Jozef Juriš, MBA
Sekretár: Mgr. Anton Trnovec

Harmonogram zasadnutí 1. polrok 2021
Bc_Jozef_Juris

Ing. Jozef Juriš, MBA

Volebný obvod č. 6
Mgr_Anton_Trnovec

Mgr. Anton Trnovec

Volebný obvod č. 6