Poslanci

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov mestských častí, ktorých územie je zhodné s volebnými obvodmi.

Výbor mestskej časti č. 5 Hájik
má schválený harmonogram zasadnutí, harmonogram nájdete TU.
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru nájdete TU.
DSC00443

Ing. Peter Čerňan

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00405

Ing. Ján Ničík

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00454

Ing. Ľuboš Plešinger

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania