Poslanci

Vlčince
DSC00451

Mgr. et. Mgr. Jana Filipová

Volebný obvod č. 4
(HLAS – sociálna demokracia)

Daňové priznania

DSC00906

Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD.

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania

DSC00433

Mgr. Karol Haas

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)
DSC00930

Mgr. Róbert Kašša

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania

DSC00883

Mgr. Iveta Martinková

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania

DSC00425

Mgr. Ján Rzeszoto

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)
DSC00476

Ondrej Šoška

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania