Poslanci

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov mestských častí, ktorých územie je zhodné s volebnými obvodmi.

Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince
má schválený harmonogram zasadnutí, harmonogram nájdete TU.
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru nájdete TU.
DSC00451

Mgr. et. Mgr. Jana Filipová

Volebný obvod č. 4
(HLAS – sociálna demokracia)

Majetkové priznania

DSC00906

Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD.

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00433

Mgr. Karol Haas

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00930

Mgr. Róbert Kašša

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00883

Mgr. Iveta Martinková

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00425

Mgr. Ján Rzeszoto

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00476

Ondrej Šoška

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania