Poslanci

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov mestských častí, ktorých územie je zhodné s volebnými obvodmi.

Výbor mestskej časti č. 3 Solinky
má schválený harmonogram zasadnutí, harmonogram nájdete TU.
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru nájdete TU. Podnety a odpovede zo stretnutí s občanmi nájdete TU.
DSC00389

Ing. Ľubomír Bechný

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00424

Mgr. Peter Cibulka

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00439

Mgr. Dominik Hriník

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00379

Ing. Martin Kapitulík

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00416

Ing. František Talapka

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania