Poslanci

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov mestských častí, ktorých územie je zhodné s volebnými obvodmi.

Výbor mestskej časti č. 2 Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha
má schválený harmonogram zasadnutí:
vždy prvá streda v mesiaci (okrem sviatkov) o 17:00 v jedálni ZŠ V. Javorku (Hliny V)
11.1. / 1.2. / 1.3. / 5.4. / 3.5. / 7.6. / 12.7. / 2.8. / 7.9. / 4.10. / 8.11. / 6.12. 2023

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru nájdete TU.
DSC00358

Ing. arch. Dušan Maňák

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00403

Mgr. Vladimír Randa

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00392

Mgr. Mgr. Peter Steinhübl

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00409

Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

Volebný obvod č. 2
(Progresívne Slovensko)

Majetkové priznania