Poslanci

Bôrik, Hliny (V – VIII), Malá Praha
DSC00358

Ing. arch. Dušan Maňák

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania

DSC00403

Mgr. Vladimír Randa

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania

DSC00392

Mgr. Mgr. Peter Steinhübl

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)
DSC00409

Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

Volebný obvod č. 2
(Progresívne Slovensko)