Poslanci

Hliny (I – IV), Staré mesto
DSC00366

Mgr. Zuzana Balogová

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania

DSC00436

Karol Čepec

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)
DSC00931

PaedDr. Ľudmila Chodelková

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania

DSC00382

Ing. Igor Choma

Volebný obvod č. 1
(SMER – sociálna demokracia)
DSC00465

MUDr. Peter Durmis

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Daňové priznania