Poslanci

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov mestských častí, ktorých územie je zhodné s volebnými obvodmi.

Výbor mestskej časti č. 1 Hliny I – IV, Staré mesto
má schválený harmonogram zasadnutí, harmonogram nájdete TU.
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru nájdete TU.
DSC00366

Mgr. Zuzana Balogová

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00436

Karol Čepec

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00931

PaedDr. Ľudmila Chodelková

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00382

Ing. Igor Choma

Volebný obvod č. 1
(SMER – sociálna demokracia)

Majetkové priznania

DSC00465

MUDr. Peter Durmis

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania