Podujatia

ŽILINA ŽIJE SVETLOM

ZA žije svetlom

Po jarnom Warm up-e v marci 2022 a realizácii interiérových svetelných inštalácií sa mesto Žilina a OOCR Malá Fatra v spolupráci so Žilina Žije podujalo zorganizovať prehliadku svetelných umeleckých inštalácií vo verejnom priestore. Tento rok sa pozornosť upriami na Sad SNP a centrum mesta, pričom sa podujatie tematicky sa zameriava na mestskú zeleň i hodnotu našej prírody vo všeobecnosti. Nenechajte si ujsť zaujímavý umelecký zážitok a príďte si pozrieť svetelné inštalácie, ktoré budú vo vybraných lokalitách nainštalované od 23. do 24. septembra 2022.

Nosnú časť prehliadky budú tvoriť 4 inštalácie v centre a jedna za hranicou mesta Žilina, ktoré reflektujú na súčasný stav nášho životného prostredia a nepriamo zastupujú 4 prírodné živly. V Sade SNP budú inštalované hneď 3 inštalácie. Španielsky umelec Amador Artiga chce svojou inštaláciou upriamiť pozornosť na čoraz intenzívnejšie požiare lesov v Španielsku. Táto katastrofa však nie je lokálnym problémom, ale stáva sa celosvetovou ekologickou katastrofou. Tomáš Morávek spracoval tematiku vody a prostredníctvom jeho inštalácie reflektuje na jej dôležitosť  a celkový nedostatok pitnej vody. So zemou je spätá známa a na Slovensku populárna inštalácia bežcov s názvom Za slobodu autora sedemminut a vzduch reprezentuje najvzdialenejšia inštalácia Karlosa Šimka, ktorú je možné navštíviť osobne, ale bude neprehliadnuteľná i z centra mesta. Lúče svetla majáku budú z Dubňa pretínať našu atmosféru a svietiť na Žilinu. Poslednou inštaláciou je podsvietenie číselníka na Balustráde, ktorého hodnota reprezentuje spoločenskú hodnotu stromov v Sade SNP a na Námestí Andreja Hlinku.

Podujatie je súčasťou 5. ročníka mestského festivalu Žilina žije, počas ktorého sa návštevníkom predstavia obľúbené slovenské skupiny, hudobní umelci i pestrý sprievodný program. Viac informácií o podujatí nájdete na: www.zilinazije.com.

Informácie

Galéria