Podujatia

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

plagát DEKD 2023

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa konajú každoročne počas septembra s cieľom propagovať kultúrne dedičstvo v kontexte vybranej témy. Tohtoročnou celoeurópskou témou je „Living heritage!“, v preklade „Dedičstvo ži!“. Hostiteľom Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023 je mesto Žilina. Otvárací ceremoniál DEKD 2023 sa uskutoční 8. septembra na Mariánskom námestí v Žiline. V programe vystúpia deti zo ZUŠ L. Árvaya, kapela Topoľana, DJ Wutoku a hudobná skupina Billy Barman s dievčatami zo SĽUK-u. Tešiť sa môžete aj na komentované prehliadky vybraných pamiatok a na vernisáž výstavy diel architekta Ferdinanda Čapka (predstaviteľa moderny) a finančníka, investora Rudolfa Krupca. Výstava bude situovaná v Rosenfeldovom paláci.

Všetky podstatné informácie o Dňoch kultúrneho dedičstva 2023 sú dostupné v odkaze Dni európskeho kultúrneho dedičstva (dekd.sk).

 

Informácie

Galéria