Podujatia

DEŇ ARCHITEKTÚRY v Žiline

Deň architektúry

Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami vrátane ÚHA Žilina pripravuje na jeseň trinásty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 29. septembra do 5. októbra 2023 a Žilina sa tak zapojí do festivalu po štvrtý krát.

Podtitul tohtoročného festivalu „Objav konštrukcie!“ sa bude dotýkať každej pripravovanej akcie. Program zaháji vernisáž s diskusiou o budúcej vízii mesta na podklade prác študentov a študentiek Fakulty architektúry v Bratislave, pokračovať sa bude prechádzkou s výkladom o prelomových obdobiach a rozvoji mesta s historikom Dušanom Mellnerom a o výskume a pozadí reštaurátorských prác národných kultúrnych pamiatok Žiliny s odborníkmi z krajského pamiatkového úradu. Na deti čakajú až dva workshopy, kde sa na chvíľu sami stanú architektmi a architektkami. V rámci festivalu sú pripravené aj premietania filmov v Rosenfeldovom paláci.

Viac info na: Deň architektúry 2023 – Útvar hlavného architekta (zilina.sk)

 

Informácie