Podnikaj

Možnosti prenájmu priestorov

Prenájom zasadačiek v budove Mestského úradu v Žiline:

Veľká zasadačka (450 miest)

  • Prenájom za prvú hodinu – 50€
  • Prenájom za každú ďalšiu začatú hodinu – 25€

Malá zasadačka (72 miest)

  • Prenájom za prvú hodinu – 35€
  • Prenájom za každú ďalšiu začatú hodinu – 20€

Vo vykurovacom období od 01.10. do 31.03. sa pripočítava 10% za vykurovanie vzduchotechnikou z fakturovanej sumy malej a veľkej zasadačky.