textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 26. február 2021 | meniny: Viktor

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 02. 2021
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
27. 02. 2021
Lekáreň ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Henrich Bartek - výstava Krajská knižnica, Žilina

Dagmar Šubrtová: Rekultivácia Nová synagóga v Žiline

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

Someone has shared a document with you Facebook Stanica Žilina - Záriečie, www.stanica.sk

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

» podľa § 9 ods.9 - 2013

Oprava príjazdovej komunikácie v areáli školy

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Martinská 20, 010 08 Žilina
Víťazný uchádzač : Peter LACKO, Okrajová 508/2, 010 01 Žilina
Predpokladaná cena: 12 500 eur bez DPH
Cena ponuky: 9 982 eur bez DPH
Ďalšie poradie :
2. STAVMO J+M, s.r.o. V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina - cena zákazky bez DPH 11 507,20 eur
3. ARMONT PLUS, s.r.o., Kamenná 51, 010 01 Žilina - cena zákazky bez DPH 12 269,50 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Dodávka výpočtovej techniky

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Gaštanova 56, 010 07 Žilina
Víťazný uchádzač : KASOTECHNIK – Peter Kasák Národná 20, 010 01 Žilina
Predpokladaná cena: 10 000 eur s DPH
Cena ponuky: 8 393,67 eur s DPH
Ďalšie poradie :
2. SK – technik, s.r.o., Jeseňova 3223/36, 10 01 Žilina - cena zákazky s DPH 8 611,68 eur
3. SOFOS, s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava - cena zákazky s DPH 9 654,62 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Dodávka výškovo nastaviteľného nábytku

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina
Víťazný uchádzač : daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza
Predpokladaná cena: 8 000 eur s DPH
Cena ponuky: 6 981,33 eur bez DPH
Ďalšie poradie :
2. BEGA s.r.o., 951 36 Lehota - cena zákazky bez DPH 7 560 eur
3. Igor Horňák - POLYKOV Kovovýroba, Urbárska 14/13, 971 01 Prievidza - cena zákazky bez DPH 7 901,66 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Oprava okien

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Hájik
Víťazný uchádzač : MADAM spol. s r.o., 023 53 Staškov 836
Predpokladaná cena: 12 000 eur bez DPH
Cena ponuky: 9 999,88 eur bez DPH
Ďalšie poradie :
2. Peter Sekerka, obchodné zastúpenie SLOVAKTUAL, Dlhá 600/18, Nitrianske Pravno - cena zákazky bez DPH 10 406,82 eur
3. Slovacom, s.r.o., 023 57 Podvysoká 18- cena zákazky bez DPH 10 427,31 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Dodávka školského nábytku pre I.ročník

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ V. Javorku, Žilina
Víťazný uchádzač : KTen Turzovka s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 1279
Predpokladaná cena: 10 000 eur s DPH
Cena ponuky: 6 322,40 eur s DPH
Ďalšie poradie :
2. Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianské Pravno - cena zákazky s DPH 6 736,80 eur
3. MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec - cena zákazky s DPH 9 184 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Odstránenie havarijného stavu UK

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Do Stošky 8, 010 04 Žilina
Víťazný uchádzač : A-Z Slovakia SERVIS, s.r.o., Hlôavná 450/4, 010 09 Žilina - Bytčica
Predpokladaná cena: 10 000 eur s DPH
Cena ponuky: 9 870,00 eur s DPH
Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


 

Odstránenie nepovolenej skládky na sídlisku Hájik

Víťazný uchádzač : Sunny House s.r.o., Horná 264/79, 010 03 Žilina
Predpokladaná cena : 5 000 €
Cena ponuky : 4 000 €
Ďalšie poradie :
Erpos s.r.o., Žilina


Zmena a doplnok č. 2, ÚPN mesta Žilina

Predpokladaná cena : 20 000 €
Cena ponuky : 16 800 €
Víťazný uchádzač : Ing. arch. Stanislav Kristiník – autorizovaný architekt, Klemensova 29/36, 010 01 Žilina, Ing. arch. Peter Krajč, – autorizovaný architekt, M. Šinského 943/9, 010 07 Žilina, Ing. arch. Vladimír Barčiak – autorizovaný architekt, Gerlachovská 9, 010 08 Žilina
Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy: 19.12.2013


Nadstavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Bytčica

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Víťazný uchádzač : Ing. Peter Funtik, Karola Kmeťku 3165/7, 010 08 Žilina – 1 300,00 EUR s DPH / 1 300,00 EUR bez DPH
Ďalšie poradie :
2. Ing. Marián Chovan, Mojš 273, 010 01 Žilina - cena zákazky s DPH 1 450,00 EUR
3. Ing. Miroslav Stromko, projecting, busines, transiating J. Páričku 4, 034 01 Ružomberok – cena zákazky 1 930,00 EUR s DPH
4. IBG TECHNOLOGIES, Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina - cena zákazky bez DPH 1 815,00 EUR/2 178,00 EUR s DPH


 

Vypracovanie bezpečnostného projektu

Víťazný uchádzač : SOMI Consupting s.r.o., Lazovná 69, 947 01 Banská Bystrica
Predpokladaná cena : 5 000 €
Cena ponuky : 1 540 €
Ďalšie poradie :
SEIT s.r.o., S.H.Vajanského 21, 940 01 Nové Zámky
eD´system Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava  


Zmena a doplnok č. 2, ÚPN mesta Žilina

Predpokladaná cena : 20 000 €
Cena ponuky : 16 800 €
Víťazný uchádzač : Ing. arch. Stanislav Kristiník – autorizovaný architekt, Klemensova 29/36, 010 01 Žilina, Ing. arch. Peter Krajč, – autorizovaný architekt, M. Šinského 943/9, 010 07 Žilina, Ing. arch. Vladimír Barčiak – autorizovaný architekt, Gerlachovská 9, 010 08 Žilina
Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy: 19.12.2013


Poisťovacie služby

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : Žilbyt s.r.o. Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Víťazný uchádzač : KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava– 16 318,25 EUR s DPH / 16 318,25 EUR bez DPH
Ďalšie poradie :
2. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - cena zákazky s DPH 16 467,26 EUR
3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. - cena zákazky s DPH 21 874,10 EUR 


Digitálna Ortofotomapa

Predpokladaná cena : 15 000 EUR
Víťazný uchádzač : GEODIS SLOVAKIA s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica – cena s DPH 9 900,00 EUR
Ďalšie poradie :
EUROSENSE s.r.o., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava – cena s DPH 10 668,00 EUR
PHOTOMAP s.r.o., Poludníková 3/1453, 040 12 Košice – cena s DPH 10 740,00 EUR
Dátum vystavenia objednávky: 05.12.2013 


Predmet verejného obstarávania – stavebné práce : Oprava plechovej strechy a klampiarskych prvkov kultúrny dom Bytčica

Predpokladaná cena : 20 000 €
Cena konečná s DPH : 19 702,99 €
Dodávateľ : Vladimír Trúchly – TYPOS, 023 33 Povina 315
Dátum vystavenia objednávky: 02.12.2013 


Predmet zákazky: ASW UPGRADE 35 ČH Metodická podpora 61 ČH

Predpokladaná cena : 6 500,00 €
Cena konečná s DPH : 6 492,36 €
Dodávateľ : CORA GEO, s. r. o. IČO:31612989,Sídlo: Záborského 20/10089, 036 01 Martin
Lehota podpísania zmluvy: 25.11.2013


Predmet zákazky: Spodná stavba stojísk pre stavbu „Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber“

Cena s DPH : 2 639,70€
Dodávateľ : PSR INDUSTRY SK, s.r.o., M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Lehota podpísania zmluvy: 25.11.2013


Služby veterinárnej starostlivosti

Predpokladaná cena : 5 000 €
Cena s DPH : 5 000 €
Dodávateľ : MVDr. Orčíková Soňa, Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina
Lehota podpísania zmluvy: 27.11.2013


EPI Obchodný vestník, EPI Právny systém, Bonusový ročný prístup

Predpokladaná cena : 1 300 €
Cena s DPH : 1 256,59 €
Dodávateľ : SEPI s.r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 22.11.2013


Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina

Predpokladaná cena : 35 000 €
Cena s DPH : 31 987,20 €
Dodávateľ : FLORA SERVIS – Ľubomír Straka, 618 00 Brno
Lehota vystavenia objednávky : 20.11.2013


Dodávka a montáž okien pre CVČ Zvolenská 20, Žilina

Predpokladaná cena : 14 000,00 €
Cena s DPH : 9 125,75 €
Dodávateľ : Gospol s.r.o., Filakovská 286, 984 01 Lučenec
Lehota vystavenia objednávky : 15.11.2013


Umelecké vystúpenie

Predpokladaná cena : 1500,00 €
Cena s DPH : 1350,- €
Dodávateľ : FK – Trend, s.r.o., Poštová 11, 907 01 Trnava
Lehota vystavenia objednávky : 14.11.2013


Poskytovanie služieb EPI

Predpokladaná cena : 1 400,00 €
Cena s DPH : 1 256,59 €
Dodávateľ : SEPI s.r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 13.11.2013


Nákup zimných pneumatík MATADOR

Predpokladaná cena : 2000,00 €
Cena s DPH : 1 747,76 €
Dodávateľ : MHO Pneuservis s.r.o., Kamenná 8829/16 A
Lehota vystavenia objednávky : 11.11.2013


Oprava karosérie a laku osobného motorového vozidla - Poistná udalosť

Predpokladaná cena : 2500,00 €
Cena s DPH : 2 314,70 €
Dodávateľ : MOTOR-CAR Žilina, a.s., Rosinská 8446/5, 010 08 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 31.10.2013 


Vianočné osvetlenie – Národná ulica

Cena s DPH : 20 039,86 €
Dodávateľ : Siemens s.r.o.
Dodávateľ : Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Ďalšie poradie :
Názov dodávateľa: ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., OZ Žilina
Sídlo dodávateľa: Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina  


Nákup gastronomického zariadenia pre Jedáleň Lichardova

Predpokladaná cena : 1 700,- €
Cena s DPH : 1 644,12 €
Dodávateľ : Ondrej Chabada GASTRO-EL-GAS
Lehota vystavenia objednávky : 28. 10. 2013
Lehota dodania : 31. 10. 2013


Úprava priestorov budovy na Lichardovej ul. Č. 44, Žilina – Jedáleň

Cena s DPH : 21 598,20 €
Dodávateľ : Erpos spol.s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 23.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky


Oprava oplotenia cintorína Žilina - Vranie

Cena s DPH : 5 145,25 €
Dodávateľ : Kamenárstvo GMC s.r.o., Pod sadom 703/22, 010 04 Žilina - Závodia
Lehota vystavenia objednávky : 17.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky


Odstránenie havarijného stavu na technologickej kanalizácii ohrozujúcej prevádzku MKP v Žiline

Cena s DPH : podľa rozsahu havárie
Dodávateľ : HYDRO EMKAS s. r. o., Platanova 3225/3, 010 08 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 14.10.2013
Lehota dodania : asap 


Nákup jedálenských stolov a stoličiek pre Jedáleň Lichardova

Predpokladaná cena : 2 500,- €
Cena s DPH : 2 224,- €
Dodávateľ : Tempo Kondela
Lehota vystavenia objednávky : 15. 10. 2013
Lehota dodania : 28. 10. 2013


Odstránenie havarijného stavu vykurovacích telies, stúpačiek a prípojok z dôvodu nedokurovania vo vykurovacom systéme Úsmev – ZpS a DSS, Osiková 26, 010 07 Žilina

Cena s DPH: 5 500 € s DPH
Dodávateľ : Pavol Komačka, M.Nigriniho 3256/14, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 10.10.2013
Lehota dodania : asap


Výmena žľabov, náter základný, náter email dve vrstvy, výmena kolien

Cena s DPH: 7 398,55 € s DPH
Dodávateľ : Tkáčik – strechy s.r.o., Zátočná 587, 013 13 Rajecké Teplice
Lehota vystavenia objednávky : 15.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Doplnkové vybavenie kuchyne

Cena s DPH: 7 954,56 € s DPH
Dodávateľ : Logisap, s.r.o., Hečkova 35, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 14.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Vchodové dvere – výroba a osadenie
Úsmev – Zariadenie pre seniorov a DSS, Osiková 26, 010 07 Žilina

Cena s DPH: 1 600,00 €
Dodávateľ : VAIT s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 14.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Osvetlenie ihriska

Cena s DPH: 11 983,56 €
Dodávateľ : T.B. stav s.r.o., Bytčická 89, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 11.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Právne služby

Cena s DPH: 18 000,- € za 15 000 ks
Dodávateľ : HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o.
Lehota vystavenia objednávky : 11.10.2013
Lehota dodania : do právoplatnosti rozhodnutia 


Grafické spracovanie a tlač trhacích máp mesta Žilina

Cena s DPH: 1 784,40,- € za 15 000 ks
Dodávateľ : MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
Lehota vystavenia objednávky : 8.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Nákup streliva – náboj 9 mm Luger – 10 000 ks

Cena s DPH: 1 730,- €
Dodávateľ : JoMI TRADE, s.r.o., J. Matušku 11, 085 01 Bardejov
Lehota vystavenia objednávky : 30.9.2013
Lehota dodania : 30 dní 


Výstrojná súčasť uniformy príslušníka MP Žilina – zimná bunda VZOR SOS – 80 ks

Cena s DPH: 9 475,20 €
Dodávateľ : Sabrina Modelle, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
Lehota vystavenia objednávky : 30.9.2013
Lehota dodania : 30 dní 


Vykonanie skúšok prírodného kameňa v zmysle EN 1341,12371,12372,14157,13755.

Predpokladaná cena : 3 800,- €
Cena s DPH: 3 780,- €
Dodávateľ : Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava
Lehota vystavenia objednávky : 23.09.2013
Lehota dodania : 19.11.2013 


Licencia na personálny systém VEMA

Predpokladaná cena : 3 000,- €
Cena s DPH: 2 632,80,- €
Dodávateľ : Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Lehota vystavenia objednávky : 13.09.2013
Lehota dodania : 8.2013/8.2014 


Oplotenie s podhrabovou doskou v zariadení ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Predpokladaná cena : 15 000,- €
Cena s DPH: 14 750,- €
Dodávateľ : Stredná odborná škola stavebná Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 13. 09. 2013
Lehota dodania : do 29. 11. 2013 


Predmet zákazky: Koncert kapely pred kvalifikačným zápasom SK - BiH

Cena: 2.000,-EUR s DPH
Lehota vystavenia objednávky : 10.9. 2013
Lehota dodania : 10.9. 2013
Víťazný uchádzač : podľa prieskumu


Predmet zákazky: Zverejnenie farebnej inzercie MY Žilinské noviny č. 35

Cena: 1 218,72 EUR s DPH
Lehota vystavenia objednávky : 04. 09. 2013
Lehota dodania : Vydanie č. 35
Víťazný uchádzač : Petit Press a.s., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra


Predmet zákazky: Detský časopis Mladý záchranár ( 7 000 ks )

Cena: 5 000 EUR s DPH
Lehota vystavenia objednávky : 06. 09. 2013
Lehota dodania : 14 dní
Víťazný uchádzač : Rescue team Slovakia, Antona Bernoláka 436/4, 013 03 Varín


Predmet zákazky: Koncert kapely AMO a Band

Cena: 1 300,-EUR s DPH
Lehota vystavenia objednávky : 30. 08. 2013
Lehota dodania : 30. 08. 2013
Víťazný uchádzač : Display s.r.o., Mlynarovičova 1591/10, 851 03 Bratislava - Petržalka


Predmet zákazky: Dodávka a montáž umelého osvetlenia ihriska ZŠ Vendelína Javorku

Cena: 5 520,-EUR s DPH
Predpokladaná hodnota : do 10 000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : po 30. 08. 2013
Lehota dodania : do 90 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač : Funny sport Slovensko, Dlhá 89B, 049 01 Nitra


Predmet zákazky: Obstaranie materiálu – výtvarné a školské potreby za účelom realizácie projektu s názvom „Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu„

Cena: dohodou
Predpokladaná hodnota : 1 483,3 EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 28.8.2013
Lehota dodania : 14 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač :


Predmet zákazky: Skartovacie zariadenie (kapacita A4 40-42; rez 5,8mm; výkon 1400 W; objem nádoby 148l; rýchlosť rezu 126/135 mm/s; šírka vstupu 400 mm)

Cena: dohodou
Predpokladaná hodnota : 1 400,00 EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 23.8.2013
Lehota dodania : 15 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač :


Predmet zákazky: Znalecké posudky parc. č. KN-C 5749/1, 5750/3, 5750/9, 4988/17, 4988/1, 4922/9, 4988/4, 7845/4

Cena: 10 300,-EUR s DPH
Predpokladaná hodnota : 10 300,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 16. 08. 2013
Lehota dodania : 90 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 1. Mája 734/32, 010 01 Žilina


Predmet zákazky : Rozšírenie funkcionality správy CG ISS pre potreby DSS Žilina ul. Osikova

Cena po uskutočnení prieskumu trhu : 5 700,- bez DPH
Predpokladaná hodnota : 13 000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 16. 08. 2013
Lehota dodania : 30 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač : CORA GEO s.r.o., Záborského 20/10089, 036 01 Martin


Predmet zákazky : Stavebné úpravy – ihrisko Bytčica

Cena dohodou
Predpokladaná hodnota : 28 954,32,- EUR bez DPH
Lehota uzavretia ZoD : 31. 07. 2013
Lehota dodania : 30 dní
Víťazný uchádzač : T. B. stav, stav, ul. Bytčická 89, 010 01 Žilina


Predmet zákazky : Zabezpečenie ochutnávky národných jedál a špecialít partnerských miest mesta Žilina, ako súčasť programu Dňa Európskej kultúry 2013

Cena dohodou
Predpokladaná hodnota : 1041,67,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 31. 07. 2013
Lehota dodania : 2.8.2013
Víťazný uchádzač : Žilinský zväz kuchárov a cukrárov OZ


Tlačivo je predmetom zákazky „Dodávka a montáž tabuliek so systémom QR kódov“  (Tlačivo)


Predmet zákazky : zverejnenie 1,5 strany farebnej inzercie podujatí Mesta Žilina novinového formátu (vo vydaní MY Žilinské noviny č. 30)

Cena dohodou
Predpokladaná hodnota : 1350,144,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 26. 07. 2013
Lehota dodania : Vydanie č. 30 MY
Víťazný uchádzač : Petit Press Žilina, Národná 814/4, Žilina, 010 01


Predmet zákazky : Zverejnenie 2 strán farebnej inzercie podujatí Mesta Žilina formátu A4 (vo vydaní Noviny Žilinec č. 15 a 16.)

Cena dohodou
Predpokladaná hodnota : 1600,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 26. 07. 2013
Lehota dodania : Vydanie č. 15,16
Víťazný uchádzač : Elcat, s.r.o., Dadanova 3386/7, Žilina, 010 15


Predmet zákazky : Špeciálne formuláre pre Komunálny odpad formát + doručenka + šek B4 60 000 ks, Daň s nehnuteľnosti formát + doručenka B4 35 000 ks a Výzvy neplatičom do automatického obálkovacieho stroja formát A4 10 000 ks.

Cena po uskutočnení prieskumu trhu : 17 950,- bez DPH
Predpokladaná hodnota : 20 000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 15. 07. 2013
Lehota dodania : 90 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač : CPD systems Slovakia s.r.o., Údernicka 11, 851 01 Bratislava


Zmluva o poskytnutí poradenstva
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
010 01 Žilina
IČO : 40436373

Predpokladaná cena 700 EUR / mesačne
Uzavretie zmluvy : 03.07.2013 na dobu 4 mesiace

Predpokladaná cena 700 EUR / mesačne
Uzavretie zmluvy : 25.11.2013 na dobu 12 mesiacov