Oznamy mesta

Zástup počas dlhodobej PN do jednozmennej prevádzky – údržbár

Organizácia
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina hľadá údržbára na zástup počas dlhodobej PN do jednozmennej prevádzky.

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Platové podmienky:

Určenie platu podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

Základné požiadavky :

  • stredné vzdelanie,
  • vodičský preukaz skupiny „B“
  • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
  • pozitívny vzťah k seniorom, komunikatívnosť, zodpovednosť, empatia, trpezlivosť, ochota pomáhať, schopnosť pracovať v tíme,
  • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

  • zabezpečuje drobnú údržbu a opravy v zariadení
  • zabezpečuje nákup materiálu potrebného na drobnú údržbu a opravy

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
Osiková 26, 010 07  Žilina

alebo e-mail: vladimira.dolnikova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.