Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Vychovávateľ/ka

Organizácia
Centrum voľného času Kuzmányho

Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

pracovnú pozíciu: Vychovávateľ/ka v CVČ 0,5 úväzku

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2023

Základné požiadavky:

 • bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením),
 • pracovné skúsenosti najmenej 1 rok, výhodou sú pracovné skúsenosti v oblasti práce s deťmi aj v predškolskom veku,
 • pozitívny vzťah k deťom
 • výtvarné a kreatívne schopnosti
 • flexibilné nastavenie
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť pracovať v tíme podľa pravidiel
 • práca s počítačom  (Word, Excel, Outlook, Power Point a iné).

Vzdelanie

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa spoločenského, príp. humanitného zamerania (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie).

Platové podmienky:

 • v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.mája 2023 na adresu:
Centrum voľného času
Kuzmányho 105
010 01 Žilina  

alebo e-mail: cvczilina@cvczilina.sk

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.