Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – upratovačka

Organizácia
Základná škola s materskou školou Ul. sv. Gorazda

Organizácia: Základná škola s materskou školou Ulica Sv.Gorazda 1,01008 Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: upratovačka

Úväzok: polovičný

Predpokladaný termín nástupu: 1. september 2023

Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základné požiadavky:

  • stredoškolské vzdelanie
  • kreativita, samostatnosť
  • zodpovednosť
  • komunikácia
  • bezúhonnosť

Požadované doklady: Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor. Žiadosť je potrebné doručiť elektronickou poštou na e-mailovú adresu: skola@zsgorazda.sk, prípadne na adresu školy: Základná škola s materskou školou Ulica Sv.Gorazda 1,01008 Žilina.