Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – UPRATOVAČKA

Organizácia
Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia : UPRATOVAČKA

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástup : 1.1.2024 ( prípadne skôr po dohode )

 

Základné požiadavky : minimálne základné vzdelanie, zmysel pre poriadok, dôslednosť, zodpovednosť.

Pracovná pozícia : UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE –  dlhodobý zástup PN

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupu :  IHNEĎ

Základné požiadavky :

  • kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • osobnostné predpoklady.

Ďalšie informácie na : riaditel@msakmetaza.sk, 0910 771 153

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : riaditel@msakmetaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.