Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – zástup dlhodobej PN

Organizácia
Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozíciaUČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – zástup dlhodobej PN

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupuIHNEĎ

Pracovná náplň: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie – učiteľ materskej školy.

Základné požiadavky :

  • kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • osobnostné predpoklady.

Ďalšie informácie na : riaditel@msakmetaza.sk, 0910 771 153.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : riaditel@msakmetaza.sk , písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.