Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – učiteľka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľka materskej školy) – zástup MD na 6 mesiacov

Organizácia
Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina

Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozíciaučiteľka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľka materskej školy) – zástup MD na 6 mesiacov

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupuod 01.02.2023

Základné požiadavky :

  • kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • osobnostné predpoklady,
  • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
  • flexibilita, kreativita
  • zodpovednosť
  • kladný vzťah k deťom
  • bezúhonnosť

Ďalšie informácie na : msjarnaza@msjarnaza.sk ,0948106982

Žiadosť do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o ukončenom vzdelaní, motivačným listom a s vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msjarnaza@msjarnaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, alebo osobne riaditeľke školy.