Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Referent verejného priestranstva

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent verejného priestranstva

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe,
 • prax v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti a znalosť príslušnej legislatívy,
 • prax v oblasti správy a údržby na úsekoch dopravy a životného prostredia,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • vodičský preukaz skupiny B., aktívne šoférske zručnosti,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • administratívne práce spojené s poskytovaním služieb zamestnanosti na úrovni obce v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • organizácia činnosti verejnoprospešných prác aktivačnými pracovníkmi a koordinácia pracovníkov vykonávajúcich verejnoprospešné práce v teréne,
 • plánovanie, koordinácia a kontrola čistoty verejných priestranstiev na území mesta – čistenie miestnych ciest, chodníkov, zastávok, podchodov, nadchodov, mostov, námestí, vývoz malých smetných nádob,
 • plánovanie, koordinácia a kontrola kosby cestnej zelene,
 • zabezpečovanie správy, údržby a opráv mestských fontán,
 • vybavovanie a riešenie podnetov občanov vo verejnom priestore na úsekoch dopravy a životného prostredia,
 • plánovanie a kontrola prác dodávateľov a finančných nákladov v rámci svojej agendy
 • schvaľovanie faktúr a objednávok, návrh, sledovanie a úpravy rozpočtu.

Čo ponúkame:

 • 1 110 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 276 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.9.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.