Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – referent PaM

Organizácia
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina hľadá na TPP zamestnanca na pracovnú pozíciu referent PaM.

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2023.

Ponúkaný plat:

Určenie platu podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

Základné požiadavky :

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • prax v uvedenom odbore vítaná,
 • finančná a ekonomická gramotnosť,
 • analyzovanie a riešenie problémov,
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • samostatnosť,
 • bezúhonnosť,
 • pozitívny vzťah k seniorom, komunikatívnosť, zodpovednosť, empatia, trpezlivosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy,
 • komunikovanie a príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne,
 • zodpovednosť za uzávierku miezd a vypracovávanie požadovaných štatistík a reportov,
 • príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • spracovanie komplexnej mzdovej, daňovej a odvodovej agendy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vrátane kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.10.2023 na adresu:
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
Osiková 26, 010 07  Žilina

alebo e-mail: vladimira.dolnikova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.