Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Referent agendy komunikačnej, tlačovej a vzťahov s verejnosťou (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou – Referent agendy komunikačnej, tlačovej a vzťahov s verejnosťou (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku)

Predpokladaný termín nástupu: marec 2023

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť AJ (úroveň min. B2)
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook, Canva a Photoshop výhodou),
 • organizačné schopnosti, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť, kreativita
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz B výhodou

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • pripravuje tlačové správy pre média v spolupráci s hovorcom mesta,
 • zabezpečuje denný monitoring médií,
 • pripravuje články na webovú stránku mesta Žilina, prípadne sociálne siete mesta,
 • pripravuje textové výstupy odboru,
 • vykonáva gramatické a štylistické úpravy textov (výborná znalosť slovenského jazyka),
 • zabezpečuje promozóny mesta Žilina, spolupracuje pri príprave mediálnych kampaní mesta Žilina,
 • pomáha pri organizovaní niektorých kultúrno-spoločenských podujatí a príprave návštev oficiálnych hostí,
 • spravuje agendu portálu Odkaz pre starostu pre mesto Žilina,
 • grafické spracovanie vizuálov komunikačných kampaní,
 • zabezpečuje fotografovanie vybraných mestských podujatí, grafická úprava fotografií a ich zverejnenie na webovej stránke mesta,
 • vykonáva rôzne administratívne činnosti súvisiace s činnosťou odboru.

Čo ponúkame:

 • 1 000 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.01.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.