Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Organizácia
Materská škola, Kultúrna 284/11, 010 03 Žilina

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11 , 010 03 Žilina

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozíciaPEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III.“

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupu01.09.2023

Základné požiadavky :

  • kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • osobnostné predpoklady.

Ďalšie požiadavky:

  • znalosť práce s PC
  • flexibilita, kreativita
  • komunikatívnosť, zodpovednosť.

Ďalšie informácie na : 0904 526 999

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : skolkazastranie@gmail.com , písomnou formou na adresu: Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina ,alebo osobne riaditeľke školy – do 11.08. 2023.