Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Kuchárka v školskej jedálni

Organizácia
Materská škola, Gemerská 1772, 010 08 Žilina

MATERSKÁ   ŠKOLA GEMERSKÁ  1772,  010 08  ŽILINA

oznamuje

voľné  pracovné miesto na zástup počas dlhodobej  PN a MD na

Pracovnú pozíciu :  Kuchárka v školskej jedálni

Predpokladaný termín nástupu : máj 2023

Pracovný čas : od  6.30 hod.-14.30 hod. ,  možnosť dohody od 7.00 hod.-15.00 hod.

Základné požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie-SOU- odbor kuchár –čašník, výučný list, prípadne maturita
 • prax v odbore vítaná ( min. 1 a viac rokov )
 • svedomitosť,
 • pracovitosť,
 • manuálna zručnosť,
 • komunikatívnosť,
 • zodpovednosť, príjemné vystupovanie,
 • pozitívny prístup k deťom
 • bezúhonnosť

Znalosti , stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • výroba jedál studenej a teplej kuchyne
 • dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie
 • samostatný výdaj jedla deťom na triedach
 • výkon hygieny prac .prostredia kuchyne , umývanie riadov , pracovných priestorov,
 • výdajných kuchyniek , sanitárne práce

Žiadosti spolu s krátkym štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou v termíne do 30.04.2023 na adresu:
Materská škola
Gemerská 1772
010 08 Žilina

e-mailová adresa : msgemerska@ gmail.com

prípadné ďalšie  informácie na čísla tel: 041/5252044,  0903 525 205

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Jana Krajčušková
riaditeľka MŠ