Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – kuchár/ka s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň – Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina – zástup počas dlhodobej PN

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – kuchár/ka s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň – Nám.     J. Borodáča 1, 010 08 Žilina – zástup počas dlhodobej PN

Predpokladaný termín nástupu:  dohodou

Základné požiadavky:

  • vyučený/á v odbore,
  • prax v odbore vítaná,
  • zodpovednosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

  • príprava teplých jedál v jedálni pre seniorov

Čo ponúkame:

  • 990,- EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1188,- EUR/ mesiac brutto.),
  • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
  • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
  • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 17.11.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.