Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Kuchár/ka ( Miesto výkonu práce zariadenie Jedáleň – Lichardova 44, Žilina a Výdajňa stravy A. Kmeťa 38, Žilina)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový: Kuchár/ka  ( Miesto výkonu práce zariadenie Jedáleň – Lichardova 44,  Žilina a Výdajňa stravy A. Kmeťa 38, Žilina)

Predpokladaný termín nástupu: 01.11.2023

Základné požiadavky:

  • úplné stredné vzdelanie v odbore,
  • prax v odbore vítaná,
  • schopnosť pracovať v kolektíve,
  • komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť.

Stručná charakteristika:

  • príprava a výdaj teplých jedál v jedálni pre seniorov.

Čo ponúkame:

  • základnú mzdu 990 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1.188,- EUR/ mesiac brutto.),
  • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť mimoriadnych odmien,
  • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
  • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 25.10.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.