Oznamy mesta

Voľné pracovné miesta – príslušník mestskej polície

Organizácia
Mestská polícia Žilina

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom dňa 04.09.2023 o 08:00 hod. (v budove MP) na pozíciu:

príslušník mestskej polície

Predpokladaný termín nástupu je 18.09.2023

Základné požiadavky:

 • úplné stredoškolské vzdelanie,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • bezúhonnosť,
 • telesná a duševná spôsobilosť,
 • vek minimálne 21 rokov.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku na území mesta Žilina v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 900 €/mesiac brutto (len počas odbornej prípravy príslušníkov MP – 3 mesiace)
 • po nástupe do výkonu služby možnosť osobného ohodnotenia do výšky 15% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • príplatky po ukončení odbornej prípravy – hodnostné, príplatky za zmennosť, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, mzda a náhrada za sviatok,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravovanie zabezpečené formou elektronickej stravovacej karty alebo poskytnutý finančný príspevok, obidve formy hradené nad rámec zákona,
 • príspevok zo sociálneho zabezpečenia – osobitné sociálne poistenie
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, zvýhodnená MHD, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla)
 • rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom
 • služobný mobilný telefón
 • benefity zo sociálneho fondu – jednorazová nenávratna sociálna výpomoc pri narodení dieťaťa, úmrtí zamestnanca, živelná pohroma, atď., odmena pri pracovnom jubileu za odpracované roky u zamestnávateľa,
 • posilňovňa priamo u zamestnávateľa,

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 31.08.2023 na adresu:
Mestská polícia Žilina, Hollého 11 010 01 Žilina alebo e-mail: nabor@mpza.sk  

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné  uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomný súhlas je dostupný k stiahnutiu na www.mpza.sk

PRACUJ S NAMI PRE NAŠE MESTO