Oznamy mesta

Voľné 2 pracovné miesta – opatrovateľka

Organizácia
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina hľadá 2 opatrovateľky na zástup počas dlhodobej PN do nepretržitej prevádzky (prípadne po dohode aj do jednozmennej prevádzky).

Predpokladaný termín nástupu: ihneď.

Ponúkaný plat:

Určenie platu podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

Základné požiadavky :

  • absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
  • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
  • pozitívny vzťah k seniorom, komunikatívnosť, zodpovednosť, empatia, trpezlivosť, ochota pomáhať, schopnosť pracovať v tíme.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

  • základná opatrovateľská starostlivosť pri lôžku

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu: ÚSMEV – zariadenie pre seniorov

Osiková 26, 010 07 Žilina

alebo e-mail: vladimira.dolnikova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.