Oznamy mesta

Predbežný harmonogram hrabania lístia – jeseň 2023

Mesto Žilina začalo s jesenným vyhrabávaním lístia. V prácach sa bude postupovať podľa predbežného harmonogramu. V tejto súvislosti upozorňujeme, že tento plán sa môže priebežne meniť v závislosti od poveternostných podmienok. Žilinčanom preto odporúčame sledovať týždenný harmonogram komunálnych služieb, ktorý zverejňujeme na webovej stránke mesta vždy v piatok na nasledujúci týždeň.

 

Máte záujem vo svojom okolí vyhrabávať lístie svojpomocne?

Pomôžeme vám s odvozom. Najefektívnejším riešením bude, ak si svoje práce zosúladíte s našim harmonogramom vyhrabávania vo vašej lokalite. Zhrabané lístie na kopách alebo zozbierané do vriec, prosíme nafotiť a zaslať na adresu samuel.gabris@zilina.sk spolu so stručným popisom lokality, kde nahromadené lístie nájdeme.

 

Ďakujeme za spoluprácu.