Oznamy mesta

Oznamuje 1. pracovnú pozíciu – vychovávateľka ŠKD – zástup za dlhodobú PN

Organizácia
Základná škola s materskou školou Gaštanová

Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56,Zilina

Oznamuje 1. pracovnú pozíciu – vychovávateľka ŠKD – zástup za dlhodobú PN

100% úväzok

Predpokladaný termín nástupu:  2.10.2023

Základné požiadavky:

Potrebné doklady:

  • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis
  • prax vítaná
  • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
  • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
  • flexibilita, kreativita, organizačné schopnosti,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť,
  • bezúhonnosť.

Vyžaduje vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 28.09.2023 na adresu:
ZŠ s MŠ
Gaštanová 56
010 07 Žilina

alebo e-mail: zsgastanovazamail.com