Oznamy mesta

OZNAM PRE OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA pre časti ulíc, M. R. Štefánika, Jána Milca, a P.O. Hviezdoslava

Vážení spoluobčania mesta Žilina.

Dňa 21. 09. 2023  v čase od 10 hod. do 11 hod. sa uskutoční príprava na plánované simulované cvičenie v spoločnosti Polycasa Slovakia s.r.o.  so sídlom v bývalom areály Považských Chemických Závodov Žilina na a dňa 4.10.2023 v čase od 8 hod. do 12 hod. sa uskutoční samotné cvičenie z dôvodu prevencie a bezpečnosti na úseku civilnej ochrany v súčinnosti so záchrannými zložkami Integrovaného Záchranného Systému (IZS) v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

V tento čas môžete počuť zvuk sirény 2 minútový kolísavý tón, ďalej zvuk sirén požiarnych vozidiel a budete môcť  vidieť  aj  čierny (biely ) dym.

Obyvatelia časti mesta Žilina – ul. M.R.Štefánika, Jána Milca, P.O.Hviezdoslava  v tento čas nebudú obmedzovaní a ani ničím ohrození !!!

Žiadame dotknutých obyvateľov sídliacich na uvedených uliciach časti mesta Žilina aby neodôvodnene, (zbytočne) nevolali na linku tiesňového volania čísla 112, alebo č. 150, 155, 158, z dôvodu možných spozorovaných zvukových a vizuálnych efektov v rámci cvičenia v doobedňajších hodinách dňa: 21. 9. 2023   a dňa:  4. 10. 2023.

Ďakujeme Vám za pochopenie!