Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Údržbár/elektrikár (vodič)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ v Žiline – Údržbár/elektrikár (vodič)

Predpokladaný termín nástupu : ihneď

Základné požiadavky:

 • stredná odborná škola (elektrotechnická )s výučným listom,
 • prax min. 3 roky v remeselných činnostiach,
 • osvedčenie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • manuálna zručnosť,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita,
 • chuť pracovať,
 • bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Stručná charakteristika:

 • v rámci odbornej spôsobilosti vykonávať opravy elektrických zariadení, elektrických rozvodov,
 • vykonávať opravy vodoinštalatérskych zariadení,
 • preventívna údržba zámočníckeho a vodoinštalačného zariadenia v objektoch mestského úradu, radnice mesta a dielne,
 • výkon maliarskych prác v kanceláriách MsÚ a radnice mesta,
 • podieľa sa na premiestňovaní kancelárskych nábytkov,
 • zástup vodičov skupiny B.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 900 €/mesiac brutto + osobné ohodnotenie (po skúšobnej dobe) maximálne do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov . Spolu mesačná mzda až do výšky 1125 €.
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.03.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.