Oznamy mesta

ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

Zabráňte šíreniu

  • Čistite si topánky
  • Dezinfikujte svoje vybavenie
  • Zabráňte kontaktu diviakov s vašimi ošípanými
  • Zaistite, aby vaše krmivo a ošípané pochádzali z dôveryhodných zdrojov
  • Podozrenie z nákazy nahláste veterinárnemu lekárovi alebo príslušnej obci