Oznamy mesta

Základná škola, V. Javorku oznamuje voľné pracovné miesto – Asistent učiteľa

Organizácia
Základná škola V. Javorku

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: Asistent učiteľa

Predpokladaný termín nástupu: 1. september 2022

Pracovný pomer: na dobu určitú

Základné požiadavky:
Minimálne stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru
Bezúhonnosť, Spoľahlivosť

Úväzok: 1,0

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 10. augusta 2022

RNDr. Jana Popluhárová Čellárová

Základná škola V. Javorku 32 010 01 Žilina alebo na e-mail: riaditel@zsjavorku.sk

Riaditeľka školy: 0910 912 122

Kancelária: +421 41 763 7580

– vybraní uchádzači budú oslovení

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.