Oznamy mesta

Základná škola s materskou školou Brodňanská oznamuje voľné pracovné miesto – Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

Organizácia
Základná škola s materskou školou Brodňanská

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

Predpokladaný termín nástupu:  ihneď, na dobu určitú (zástup PN)

Úväzok:1,00

Kvalifikačné požiadavky:
V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Platové podmienky: v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v základnej škole vítaná
  • flexibilita, kreativita
  • komunikatívnosť, zodpovednosť
  • príjemné vystupovanie
  • bezúhonnosť
  • znalosť práce s PC/ Word, Excel, Internet/

Stručná charakteristika:
Výchovno vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (učiteľ/ka 1. – 4.)

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Žiadosť je nutné doručiť elektronickou formou na adresu: zsbrodno@gmail.com