Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Referent – asistent primátora- (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Kancelária primátora a prednostu MsÚ – Referent – asistent primátora-  (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku)

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť AJ,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • organizačné schopnosti, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť,
 • vodičský preukaz skupiny B., aktívny šofér
 • bezúhonnosť

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • príprava podkladov a stanovísk pre rokovania primátora,
 • vedenie kalendára stretnutí primátora, zabezpečuje rokovania a pracovné stretnutia primátora
 • zabezpečovanie externej komunikácie primátora s občanmi a verejnosťou po administratívnej stránke,
 • zabezpečovanie internej komunikácie primátora so zamestnancami, prednostom a poslancami,
 • zabezpečuje obeh písomností určených na podpis primátorovi

Čo ponúkame:

 • 900 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby). Spolu mesačná mzda až do výšky 1 125 EUR/ mesiac brutto.,
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • elektronická stravovacia karta alebo finančný príspevok
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 08.01.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.