Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – pomocná sila v kuchyni na zástup počas dlhodobej PN

Organizácia
Základná škola V. Javorku

Organizácia

Základná škola Vendelína Javorku 32

Základná škola, V. Javorku 32 oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu  pomocná sila v kuchyni na zástup počas dlhodobej PN

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Náplň práce:

 • pomocná sila pri výrobe jedál,
 • umývanie kuchynského zariadenia, kuchynského a jedálenského riadu,
 • umývanie kuchynských priestorov,
 • dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny stravovacej prevádzky (prevádzkových priestorov) v súlade s HACPP,
 • dodržiavanie plánu upratovania a dezinfekcie v stravovacej prevádzke.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie s maturitou/ bez maturity

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovedný prístup k práci, pracovitosť,

Platové podmienky:   v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti :  Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola V. Javorku 32, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zsjavorku.sk do 13.01.2023. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.