Oznamy mesta

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov oznamuje voľné pracovné miesto na zástup počas materskej dovolenky – sociálny pracovník

Organizácia
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na zástup počas materskej dovolenky, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

pracovnú pozíciu – sociálny pracovník

Predpokladaný termín nástupu: 01.03.2022.

Ponúkaný plat:

Určenie platu podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

Základné požiadavky :

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,
 • pracovné skúsenosti a prax v oblasti sociálnej práce nie sú podmienkou,
 • hospodárska a administratívna korešpondencia,
 • pokročilá znalosť s PC (Internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • pozitívny vzťah k seniorom,
 • ochota pomáhať,
 • empatia,
 • flexibilnosť, spoľahlivosť, zdvorilosť, zodpovednosť, kreativita, komunikatívnosť, samostatnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • vedenie sociálnej agendy klientov sociálneho zariadenia,
 • vyhotovovanie zmlúv a individuálnych plánov,
 • sociálna rehabilitácia.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.01.2022 na adresu:
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
Osiková 26, 010 07  Žilina

alebo e-mail: vladimira.dolnikova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.