Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Servisný robotník so zameraním: robotník údržby zelene

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

Oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia –  Servisný robotník so zameraním: robotník údržby zelene

Predpokladaný termín nástupu : ihneď

Základné požiadavky:

 • stredná odborná škola s výučným listom,
 • prax min. 3 roky v remeselných činnostiach,
 • manuálna zručnosť,
 • vodičský preukaz typu B,
 • spoľahlivosť, flexibilita, prispôsobivosť na aktuálne potreby mesta,
 • chuť pracovať,
 • bezúhonnosť – doložiť výpis z registra trestov

Stručná charakteristika:

Mesto Žilina hľadá do kolektívu Oddelenia výroby a servisu  šikovných, manuálne zručných zamestnancov, ktorí budú vykonávať podľa aktuálnej potreby na území mesta rôzne operatívne práce v súvislosti s údržbou a čistotou verejného priestranstva a verejnej zelene a to najmä:

 • starostlivosť o kerovú vegetáciu
 • drobné zásahy do stromovej vegetácie
 • práce pri likvidovaní invazívnych rastlín
 • odvoz BRO odpadu
 • údržba drobnej architektúry v sadových úpravách
 • drobná rekultivácia trávnikov
 • kosenie ruderálnych porastov
 • pomocné servisné a údržbárske práce
 • manipulačné práce a pomocné práce pri zabezpečovaní čistoty mesta a pri organizovaní rôznych podujatí pre mesto

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 750 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 975 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 18.10.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.