Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – servisný robotník

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – servisný robotník

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ

Základné požiadavky:

 • stredná odborná škola s výučným listom,
 • prax min. 3 roky v remeselných činnostiach,
 • manuálna zručnosť,
 • vodičský preukaz typu B,
 • zváračský preukaz výhodou,
 • spoľahlivosť, flexibilita, prispôsobivosť na aktuálne potreby mesta,
 • chuť pracovať,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

Mesto Žilina hľadá do kolektívu Oddelenia výroby a servisu šikovného, manuálne zručného zamestnanca, ktorý bude vykonávať podľa aktuálnej potreby na území mesta rôzne drobné opravy a drobnú údržbu mestského mobiliáru, detských ihrísk, lavičiek, a iné operatívne práce v súvislosti s údržbou a čistotou verejného priestranstva a to najmä:

 • remeselné činnosti,
 • zámočnícke a klampiarske práce,
 • stavebné práce,
 • stolárske práce,
 • servisné a údržbárske práce,
 • manipulačné práce pri organizovaní rôznych podujatí pre mesto,
 • manipulačné práce a pomocné práce pri zabezpečovaní čistoty mesta.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 750 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 975 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.05.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.