Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent všeobecnej administratívy

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – referent všeobecnej administratívy

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe,
 • VŠ vzdelanie I. stupňa, VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • prax v informačných systémoch CG ISS a REGOB vítaná,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • prehľad a znalosť legislatívy najmä v oblasti zákona o obecnom zriadení – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v oblasti osvedčovania a evidencie pobytov a obyvateľov – zákon č. 599/2001 Z. z., zákon č. 253/1998 Z. z., zákon č. 145/1995 Z. z., v oblasti zabezpečenie volebného práva – zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva volebného páva.
 • precíznosť, zodpovednosť, úhľadný rukopis, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, flexibilita, lojalita, bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci, vypracovanie správ o povesti obyvateľov mesta Žilina
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • zabezpečovanie úkonov vo veci hlásenia pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
 • práce vyplývajúce z organizačno-technického zabezpečenia volieb, referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov,
 • výber a  evidencia správnych poplatkov v súvislosti s vybavovanou agendou,
 • práca v klientskom centre.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 900 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 125 €/ mesiac brutto.)
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 14.04.2022  na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.