Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent všeobecnej administratívy (zástup za dlhodobú PN)

Oddelenie
Stavebný úrad

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

Oznamuje 1 voľné pracovné miesto,  ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Stavebný úrad – referent všeobecnej administratívy (zástup za dlhodobú PN)

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ                                  

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • prax v informačnom systéme CG ISS vítaná,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • precíznosť, zodpovednosť, úhľadný rukopis, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, flexibilita, lojalita, bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • odosielanie písomností odboru vrátane verejných vyhlášok,
 • evidencia odoslanej pošty,
 • administratívne a pomocné práce súvisiace s odosielaním agendy odboru (pečiatkovanie dokumentov podpísaných vedúcim odboru a primátorom mesta, tlač obálok, triedenie, zakladanie a kontrola doručeniek),
 • pečiatkovanie projektových dokumentácií,
 • vybavovanie reklamácií týkajúcich sa nedoručených zásielok,
 • informovanie o nedoručených zásielkach (neznámy adresát, adresát zomrel, …),
 • podľa pokynov vedúceho zabezpečovanie služby v klientskom centre za stavebný úrad v úradných hodinách.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda 800 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 040 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.05.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.