Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent verejnoprospešných služieb

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent verejnoprospešných služieb

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe,
 • prax v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe v oblasti vítaná,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť služieb zamestnanosti,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • administratívne práce spojené s poskytovaním služieb zamestnanosti na úrovni obce v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č, 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • vybavovanie sťažností a riešenie podnetov občanov vo verejnom priestore,
 • zabezpečovanie a organizácia činnosti koordinátorov a verejnoprospešných prác aktivačnými pracovníkmi.
 • koordinácia pracovníkov vykonávajúcich verejnoprospešné práce v teréne,
 • plánovanie opráv a údržby mestských fontán.
 • plánovanie, koordinácia a kontrola čistoty verejných priestranstiev na území mesta – čistenie komunikácií, chodníkov, zastávok, podchodov, námestí, vývoz malých smetných nádob.
 • kontrola prác dodávateľov a finančných nákladov v rámci svojej agendy – schvaľovanie faktúr a objednávok, návrh, sledovanie a úpravy rozpočtu.

Čo ponúkame:

 • 900 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 125 EUR/mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilný pracovný čas
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 10.05.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.