Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent spracovania agendy utečencov

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Kancelária primátora a prednostu (Oddelenie krízového riadenia, CO, OPP a BOZP) –  Referent spracovania agendy utečencov

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa, príp. úplné stredné vzdelanie a 2 roky praxe,
 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • výborná znalosť práce s PC (internet),
 • výborná znalosť práce v MS office (WORD, EXCEL)
 • skúsenosť s agendou evidencie UA odídencov a ubytovateľov vítaná,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • organizačné schopnosti, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • evidencia žiadateľov o príspevok za ubytovanie a spracovanie ich žiadostí,
 • komunikácia v slovenskom jazyku,
 • poskytovanie informácií žiadateľom o príspevok za ubytovanie,
 • spracovanie mesačných výkazov a odsúhlasovanie s úradmi,
 • archivácia zmlúv, mesačných výkazov a iných dokumentov,
 • ďalšie administratívne práce,
 • práca v programoch MS Office, ISS
 • práca s portálmi – Ministerstva vnútra SR, KATASTER

Čo ponúkame:

 • 900 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 125 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 20.09.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.