Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – pomocný/á kuchár/ka v jedálni pre seniorov s miestom výkonu práce Jedáleň – Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

odbor sociálny a bytový – pomocný/á kuchár/ka v jedálni pre seniorov s miestom výkonu práce Jedáleň – Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina.

Predpokladaný termín nástupu: 01.03.2022

Základné požiadavky:

  • prax v kuchyni vítaná,
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve,
  • zdravotný preukaz,
  • zodpovednosť.

Stručná charakteristika práce:

  • pomocné práce v jedálni pre seniorov.

Čo ponúkame:

  • základná mzda: 650 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 845 €/ mesiac brutto.),
  • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť mimoriadnych odmien,
  • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
  • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie hradené nad rámec zákona,
  • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27.02.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.