Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – administratívny zamestnanec s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň Lichardova 44 a Jedáleň Námestie J. Borodáča 1, Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

odbor sociálny a bytový – administratívny zamestnanec s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň Lichardova 44 a  Jedáleň Námestie J. Borodáča 1, Žilina.

Predpokladaný termín nástupu:  ihneď

Základné požiadavky:

 • úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
 • vzdelanie v oblasti spoločného stravovania alebo v oblasti ekonomickej vítané,
 • prax výhodou,
 • administratívne zručnosti,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office),
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika práce:

 • spracovanie objednávok pri dodávke tovaru,
 • evidencia správnej výrobnej praxe – HACCP,
 • výber hotovosti a s tým súvisiace administratívne úkony na jedálni,
 • spracovanie podkladov k cenovým ponukám,
 • administratívne úkony súvisiace  s prevádzkou,
 • telefonická a mailová komunikácia s klientom.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 900 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 125 €/ mesiac brutto.)
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.5.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.